Tooso – Since 1976

Tooso – Since 1976

Tooso - Since 1976

25, Commercial Area, Alamgir Rd, near AllahWali Chorangi, Bahadur Yar Jang CHS, Karachi, Karachi City, Sindh,restaurants in Karachi