Hotel Sky Towers Karachi

Hotel Sky Towers Karachi

Raja Ghazanfar Ail, Khan Road, Saddar Karachi, Karachi City, Sindh 74400,Hotel in Karachi